1

[Potoccy - Zamoyscy] Zbiór dokumentów genealogiczno-majątkowych dotyczących rodu Potockich, Szwykowskich i Zamoyskich, lata 70. XIX w. - 1940

add Vaše poznámka 

Popis položky

Zbiór dokumentów genealogiczno-majątkowych dotyczących rodu Potockich, Szwykowskich i Zamoyskich, lata 70. XIX w. – 1940, k. [53], różne formaty.

Dotyczy małżonków Jana Tomasza hr. Potockiego (1880-1972) i Józefiny z hr. Zamoyskich (1881-1953) z matką Marią ze Szwykowskich hr. Zdzisławową Zamoyską (1845-1929) oraz ich syna Jarosława hr. Potockiego (1905-1965). Obejmuje metryki, genealogie, rodzinne umowy majątkowe, postępowania spadkowe (reprywatyzacyjne), sprawy podatkowe wobec Skarbu Państwa i m. Warszawy oraz finansowe. Rękopiśmienny wywód genealogiczny hr. Potockich z Peczary (potomków Stanisława Szczęsnego Potockiego) z lat 70. XIX w. (ok. 58 x 46 cm), autorstwa Zygmunta hr. Pusłowskiego (1849-1913), bibliofila i ziemianina oznaczony jego pieczęcią z herbem Szeliga, właściciela kolekcji genealogiczno-heraldycznej (obecnie w BJ). Pieczęcie urzędowe, uwierzytelnienia i podpisy notariuszów na różnych dokumentach. Dołączono szczegółowy opis wszystkich dokumentów. Gdzieniegdzie podklejenia (genealogia), zagięcia i ślady złożeń. Rzadki zbiór do historii polskiego ziemiaństwa i arystokracji.

W zbiorze dokumentów znajdują się m.in.:


 • [Potocki Maurycy hr. (1894-1949)]. Podziękowanie Rady Głównej Opiekuńczej powiatu warszawskiego dla Anny hr. Zamoyskiej-Kurnatowskiej [sic!] za zorganizowanie we własnych dobrach Urle i Łochów akcji wypoczynkowej dla inwalidów wojennych. Z autografem prezesa warszawskiej RGO Maurycego hr. Potockiego z Jabłonnej

 • [Potocka Józefa z Zamoyskich (1881-1953)]. Regulacja notarialna sumy dłużnej przez Józefę hr. Zamoyską na rzecz Komunalnej Kasy Oszczędności w wysokości 100 tys. zł. Notariusz Antoni Massalski. Maszynopis, pieczęć, autografy, pokwitowania blankietowe opłat (11). Warszawa 1938-1940, różne formaty (21,5 x 29,5 – 16 x 18 cm)

 • [Potocka z Zamoyskich Józefa (1881-1953). Kurnatowska z Zamoyskich Elżbieta (1885-1940). Dwa identyczne zaświadczenia, identyczne co do treści i formy autorstwa dentysty Jamesa J. Jordana z Paryża stwierdzające, że hr. Potocka [Józefa z hr. Zamoyskich hr. Potocka] oraz hr. Kurnatowska [Elżbieta z hr. Zamoyskich Erykowa Kurnatowska] są w trakcie leczenia zębów i ich obecność w Paryżu jest niezbędna ... Rękopisy z autografem poświadczone przez Komisariat Policji w Paryżu, dat. Paryż 9 VI 1938, k. [1]; [1], 13 x 18 cm.


 • Potocka Józefa z Zamoyskich (1881-1953). Dyspozycja na wypadek śmierci, co do ruchomości na rzecz siostry Elżbiety z Zamoyskich Kurnatowskiej, dat. 31 VII 1935. Rękopis z autografem w ołówku, k. [1], 13,5 x 20,5 cm.

 • [Potocka Józefa z Zamoyskich (1881-1953)]. Urząd Skarbowy w Brześciu n/Bugiem – Bank Handlowy w Warszawie – Bank Zachodni SA. Regulacje należności na rzecz Józefy Potockiej za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa w 1931 r. majątku ziemskiego Minkowicze – Wyżary, b. własności Marii ze Szwykowskich Zdzisławowej Zamoyskiej. Rozliczenia ze Skarbem Państwa z różnych tytułów. Realizacja procentów od listów zastawnych ziemskich przez Bank Zachodni S.A. Pisma urzędowe, bankowe i brudnopisy i kopie dokumentów księgowych z lat 1926-1930; 1935-1936, k. [16], 15 x 23 – 22,5 x 29,5 cm.

 • [Potocka Józefa z Zamoyskich (1881-1953)]. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Bank Handlowy w Warszawie. Wypłata sumy przyznanej Józefie z Zamoyskich Potockiej tytułem odszkodowania (postępowanie reprywatyzacyjne) za dom [Pałac] Zamoyskich skonfiskowany przez władze carskie podczas powstania styczniowego. Józefina Potocka była wnuczką po Andrzeju hr. Zamoyskim (1800-1875). Warszawa 1933-1935. Plik dokumentów urzędowych, adwokackich i bankowych, k.[ 6], ok. 14 x 22 cm.

 • [Potocki Jarosław (1905-1965). Potocki Jan (1880-1972). Potocka z Zamoyskich Józefina (1881-1953). Umowa notarialna w sprawie renty dożywotniej w wysokości rocznej po 24 000 na rzecz Jana hr. Potockiego i Józefy z hr. Zamoyskich hr. Potockiej, płatnej co miesiąc, przez syna wymienionych Jarosława hr. Potockiego z zabezpieczeniem sum kaucyjnych po 300 000 zł na dobrach Rzepichów oraz rozliczeniem wcześniejszych zobowiązań. Notariusz Lucjan Żelaskiewicz. Warszawa 29 IV 1929, s. [4], 24 x 38 cm.

 • Zamoyska Maria ze Szwykowskich. List do córki Józefiny hr. Zamoyskiej z prośbą o zlikwidowanie sejfu w banku z dołączeniem klucza. Język franc. Rękopis z autografem, dat. Paryż 6 VII 1931, k. [1], 13,5 21 cm.

 • Zamoyska Maria ze Szwykowskich. Informacja dla banku „Credit Lyoannais” o upoważnieniu córki Józefiny do likwidacji jej sejfu w banku i odebrania zawartości. Język franc. Rękopis z autografem, dat. Monte Carlo 3 VII 1931, k. [1], 13,5 x 21 cm.

 • Zamoyska Maria ze Szwykowskich. Oświadczenie ostatniej woli odnośnie funduszów własnych w Warszawie i Monte Carlo. Rękopis z autografem, dat. Monte Carlo 19 VI 1929, k. [1], 11 x 17,5 cm, oraz:

 • Zamoyska Maria ze Szwykowskich. Oświadczenie w sprawie działań finansowych córki w przedmiocie papierów procentowych i innych sum. Rękopis z autografem. Warszawa 8 VII 1926, k. [1], 13 x 21 cm, oraz:

 • Zamoyska Maria ze Szwykowskich (1845-1929). Poświadczenie obywatelstwa Marii Anieli Zamoyskiej, urodzonej w Minkowiczach, pow. Grodno, 15 VIII 1845, córki Jana i Jadwigi z Niemcewiczów Szwykowskich. Formularz wypełniany. Komisariat Rządu m. st. Warszawy 5 I 1926, k. [1], 24 x 23 cm, oraz:

 • [Szwykowscy – Zamoyscy]. Intercyza przedmałżeńska pomiędzy Marią Szwykowską (1845-1932), a Zdzisławem hr. Zamoyskim (1842-1925) zawarta 25 X 1865 w Warszawie w obecności ojca Jana Szwykowskiego, właściciela dóbr Minkowicze, w pow. brzeskim, gub. grodzieńskiej i Augusta hr. Zamoyskiego z Włodawy, reprezentującym, Andrzeja hr. Zamoyskiego, ojca hr. Zdzisława. Wersja pol. i franc.. Maszynopis uwierzytelniony notarialnie, k. [4], 22,5 x 35,5 cm.

 • [Pusłowski Zygmunt]. Wywód genealogiczny po mieczu i kądzieli sporządzony dla Pelagii z hr. Potockich Karolowej Brzozowskiej, córki Konstantego hr. Potockiego i Józefy z Tyzenhauzów. Obejmuje niekiedy 11 pokoleń wstecz. Karta rozkładana, 58 x 46 cm. Wywód został sporządzony przez Zygmunta Pusłowskiego (1848-1913), ziemianina, przemysłowca, kolekcjonera, mecenasa sztuki i bibliofila. Jego działalność genealogiczna jest mniej znana (zbiory rękopisów i kolekcje genealogiczno-heraldyczne przetrwały w Bibliotece Jagiellońskiej w Warszawie). W lewym górnym rogu suchy odcisk herbu Szeliga Pusłowskich pod koroną hrabiowską i z dewizą rodową. Pelagia z hr. Potockich Karolowa Brzozowska (1848-1901) była rodzoną siostrą (zaznaczono przy niej ołówkiem) Konstantego Potockiego (1846-1909), pierwszego ordynata na Tepliku i Sitkowcach, właściciela Peczary, ciotką Jana hr. Potockiego (1880-1972), męża Józefy hr. Zamoyskiej (1881-1953). Jej mąż Karol Brzozowski (1846-1941) był ojcem chrzestnym Jana Potockiego.

 • [Potocki Jan Tomasz (1880-1972). Zamoyska Józefina (1881-1953)]. Odpis aktu ślubu kościelnego zawartego w Paryżu w kościele w listopadzie 1905 r., po uprzednim ślubie cywilnym z dn. 15 VI 1904 r. pomiędzy Janem hr. Potockim (1880-1972) z Warszawy, synem hr. Konstantego i Joanny z Potockich, aktualnie w Paryżu, a Józefiną hr. Zamoyską (1881-1953) z Warszawy, córką hr. Zdzisława i Marii ze Szwykowskich, aktualnie w Paryżu. Język francuski. Wypis z akt uwierzytelniony 11 XII 1905.Aukce
5. Aukcja Antykwariatu Kwadryga [Książki, plakaty, fotografia, grafika]
gavel
Datum
03 Říjen 2021
date_range
Vyvolávací cena
440 EUR
Prodejní cena
žádné nabídky
Položka už není dostupná
Zobrazení: 176 | Oblíbené: 1
Aukce

Antykwariat Kwadryga

5. Aukcja Antykwariatu Kwadryga [Książki, plakaty, fotografia, grafika]
Datum
03 Říjen 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
10.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  300
  > 30
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Podmínky používání
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej Antykwariat Kwadryga dolicza 10% opłaty organizacyjnej. 
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl albo złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej lub poprzez e-mail.
 5. Zamówienia pisemne przyjmujemy do 2 października, do godz. 18. Prosimy kierować je na adres: Antykwariat Kwadryga ul. Wilcza 29a lok. 25, 00-544 Warszawa lub na adres e-mail [email protected], podając w nich: numer pozycji, tytuł i najwyższą oferowaną cenę (limit). Osoby i instytucje, które złożyły  zamówienia pisemne, w licytacji reprezentuje przedstawiciel antykwariatu. Treść zamówienia pozostaje informacją poufną. 
 6. W przypadku otrzymania zamówień na tę samą pozycję, z jednakowymi limitami, pod uwagę brane jest zamówienie, które wpłynęło jako pierwsze.
 7. Obiekty aukcyjne można oglądać, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie antykwariatu do 1 października 2021 r. do godz. 16.00.
 8. Od 4.10.2021 r. wylicytowane pozycje można opłacić i odebrać osobiście w siedzibie antykwariatu. 
 9. Zakupione pozycje wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i InPostu: do instytucji – po otrzymaniu przelewu bankowego, do osób prywatnych – za pobraniem pocztowym lub po przedpłacie. 
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rozliczenia za zakupione pozycje. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym terminie, Antykwariat Kwadryga ma prawo anulować sprzedaż lub naliczać odsetki ustawowe.
 11. Osoba licytująca, podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat Kwadryga. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 12. Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249). 
O aukci


FAQ
O prodejci
Antykwariat Kwadryga
Kontakt
Artur Jastrzębski Antykwariat Kwadryga
room
ul. Wilcza 29A / 25
00-544 Warszawa
phone
+48226221154
Otevírací doba
pondělí
11:00 - 18:00
úterý
11:00 - 18:00
středa
11:00 - 18:00
čtvrtek
11:00 - 18:00
pátek
11:00 - 18:00
sobota
Zavřeno
neděle
Zavřeno
keyboard_arrow_up
+